PRAKTISCH - ALGEMENE INFO -
26 maart 2017

Aflossingen:
De aflossingen voor de aflossingsmarathon vinden plaats op de atletiekpiste.

Afstand:
De afstand van de Marathon van Lier en de andere afstanden (uitgez. de kidsrun) die dezelfde dag georganiseerd worden zijn opgemeten en geverifieerd volgens de IAAF reglementering door een officiƫle IAAF opmeter. Het certificaat van opmeting is op aanvraag verkrijgbaar.

De organisatie behoudt zich echter het recht toe om de route op bepaalde delen te wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen.

Op grond van uitzonderlijke omstandigheden kunnen we besluiten om het evenement geen doorgang te laten vinden. De deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld om, naar individuele keuze, deel te nemen aan een volgend evenement van de PowerPlus Natuurlopen van Lier in hetzelfde of het daaropvolgende seizoen.
Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als een deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn op een vervangdatum.

Bagage:
Bagage wordt gratis van de startplaats naar het bagagedepot vervoerd. Bij uw startbewijs zit een label om aan uw sporttas te bevestigen en losse stukken kunnen opgeborgen worden in plastic zakjes die in het depot en aan de bestelwagen op de Grote Markt aangeboden worden..

Het bagagedepot bevindt zich in jeugdhuis Moevement, naast de atletiekpiste.

Het bagagedepot is NIET bewaakt. Er zullen wel medewerkers aanwezig zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies beschadiging of diefstal van bagage en kledij. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

N.B: Achtergelaten kleding en bagage wordt twee weken bewaard, nadien wordt alles aan een goed doel geschonken.

Begeleiding:
De eerste lopers worden door een voorfietser begeleid. Na de laatste loper volgt ook een bezemfiets. Er zullen ook politiepatrouilles per fiets en op de moto op het parcours aanwezig zijn.
Het parcours van de 3e Marathon van Lier en de andere afstanden van 26 maart 2017 zijn volledig verkeersvrij.

De loop van 26 maart 2017 is buiten een recreatieve loop ook een officiële wedstrijd. Fietsbegeleiding is dan NIET toegestaan, de lopers die op deze wijze begeleid worden kunnen door de aanwezige juryleden en toezichters na de wedstrijd uit de uitslag geschrapt worden.

Bereikbaarheid:
Lier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Meer info hierover op de websites van De Lijn en de NMBS

Bevoorrading:
-Er wordt een bevoorrading met sportdrank of water voorzien na de aankomst.
-Er is 1 bevoorradingspost bij de doorgang op de atletiekpiste voorzien voor de 10 mijl.
-Voor de marathon zijn er 3 bevoorradingsposten per ronde voorzien.

   Drankopst 1 - Water, sportdrank, spons + eigen bevoorrading - 1 toiletcabine
        Ronde 1, na 5,8 km - Ronde 2, na 19,3 km - Ronde 3, na 32,8 km
   Drankpost 2 - Water, sportdrank, spons + eigen bevoorrading - 1 toiletcabine
        Ronde 1, na 10,3 km - Ronde 2, na 23,8 km - Ronde 3, na 37,3 km
   Drankpost 3 - Water, sportdrank, banaan, spons + eigen bevoorrading (Op de atletiekpiste)
        Ronde 1, (na 1,2 km nog geen bevoorrading) - Ronde 2, na 14,7 km - Ronde 2, na 28,2 km - Ronde 3, Aankomst

Identificatie van persoonlijke bevoorrading:  
Persoonlijke bevoorrading dient duidelijk geïdentificeerd te worden met uw naam en NUMMER van de bevoorradingspost waar deze gewenst is (zie nummer op plan).
Deze dien je zelf aan de daarvoor voorziene tafels in het inschrijfkantoor in de juiste mand te plaatsen.

Let zeker op de nummering van de manden.

De bevoorrading staat dan ter beschikking op de betreffende bevoorradingspost.

De lopers dienen zelf hun persoonlijke bevoorrading van de tafels aan de bevoorradingsstanden te nemen.

Denk aan de anderen, wees hoffelijk

Betalingen
De betalingen voor de voorinschrijvingen dienen op vrijdagavond 24/03/2017 bij banksluiting in ons bezit te zijn. Indien er geen betaling kan getraceerd worden zal de DAGPRIJS aangerekend worden.
Houd rekening met de verwerkingstijd, dit kan bij sommige banken oplopen tot 3 dagen.
Ons rekeningnummer is:BE41 7310 1940 3510, Bic: KREDBEBB van AC Lyra vzw.

Deelnameprijs

Abonnementen gelden niet voor 26 maart 2016. Abonnementshouders van het seizoen 2016-2017 krijgen korting op 26 maart. IEDEREEN zal zich terug moeten (voor-) inschrijven.

Zonder abonnement
Daginschrijving

Voorinschrijving

Korting Lyra

Marathon
€35
€30
€10
Marathon VAL KNAU
€35
€25
€10
Aflossingsmarathon
€30/ploeg
€25/ploeg
€5/ploeg
10 Mile  
€13
€10
€4
5 Km  
€10
€8
€3
Kidsrun
€2
€0

Met abonnement
Daginschrijving

Voorinschrijving

Korting Lyra

Marathon
€30
€25
€5
Marathon VAL - AU
€30
€20
€5
Aflossingsmarathon
€30/ploeg
€25/per ploeg
€5/ploeg
10 Mile  
€11
€8
€4
5 Km  
€8
€6
€3
Kidsrun
€2
€0
 -

EHBO:
Aan de aankomstzone in het atletiekstadion is een grote EHBO en kiné post aanwezig.
Op het parcours zijn ook mobiele EHBO medewerkers aanwezig.

Fietsbegeleiding:
De afstanden (behalve de kidsrun) van 26 maart 2017 zijn buiten recreatieve lopen ook een officiƫle wedstrijden. Fietsbegeleiding is dan NIET toegestaan, de lopers die op deze wijze begeleid worden kunnen door de aanwezige juryleden en toezichters na de wedstrijd uit de uitslag geschrapt worden.

Film / foto:
Tijdens het evenement zullen er door de organisatoren en geaccrediteerde fotografen foto’s of filmopnames gemaakt worden.

Elke loper verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van het tijdens of rond het evenement gemaakt beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden voor de Powerplus Natuurlopen van Lier, en voor De Marathon van Lier zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen.

De foto's vindt u onder andere terug op de websites www.lierinbeeld.be, www.natuurlopenvanlier.be, ww.aclyra.com en www.lierbelicht.be . Deze kan men kosteloos downloaden voor eigen gebruik.
Voor publicatie van foto's uit de fotoalbums van AC Lyra vzw dient men het onderschrift "Foto AC Lyra" te gebruiken.

Van elke deelnemer wordt bij de finish een aankomstvideo gemaakt.
Deze zijn achteraf terug te vinden op www.racetimer.eu.

Finish:
Alle afstanden komen op de atletiekpiste aan.

Hazen:
Zie Tempomakers

Infostand:
Er is een infostand tijdens de openingsuren in het inschrijfkantoor. (Balie naast de ingang).

Inschrijvingen / Voorinschrijvingen:
Daginschrijvingen gebeuren in ons inschrijfkantoor.

Voorinschrijvingen kunnen enkel online gebeuren.
De voorinschrijvingen worden op 2 januari 2017 om 20.00 uur geactiveerd en ze worden op dinsdagavond 21 maart 2017 om 20.00 uur afgesloten.

De bestellingen van de functionele t-shirts wordt echter op 12-03-2017 om middernacht afgesloten.

De Marathon van Lier 2017 is ook het Vlaams Kampioenschap Marathon en het Provinciaal Kampioenschap van de provincie Antwerpen.
Deelnemers die in de officiële uitslag van deze kampioenschappen willen voorkomen dienen zich in te schrijven met hun VAL gegevens. Uw VAL-nummer wordt dan aan een startnummer van ons gekoppeld.
U loopt dus NIET met uw VAL-nummer.

Deelnemers met een voorinschrijving die hun betaling niet verricht hebben verliezen de voordelen van de voorinschrijvingen.
Zij vallen dus onder het tarief van de daginschrijvingen.

Inschrijfkantoor:
Het inschrijfkantoor en afhaalpunt voor de startnummers bevindt zich in de foyer van CC De Mol, naast de ingang van de atletiekpiste “Netestadion” en is geopend vanaf 7.30 uur.

Het inschrijfkantoor sluit een half uur voor de start van de betreffende wedstrijd.
U moet immers nog naar de startplaats op de Grote Markt.

Er zijn inschrijftafels voor elke afstand, deze zijn voorzien van ‘loketten’.
Ze zijn zeer duidelijk met infoborden aangegeven, u kan ze niet missen.

Instructies wedstrijdleiding:
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Marathon van Lier, PowerPlus Natuurlopen van Lier, AC Lyra, officiële VAL juryleden of gemachtigde opzichters behoren. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie na de wedstrijd tot gevolg hebben.

Kampioenschappen:
Deelname aan de kampioenschappen is enkel mogelijk via de voorinschrijving. Daginschrijvingen komen dus niet in aanmerking voor de ranking van de kapioenschappen.

Kilometeraanduiding:
Voor de 10 mijl en de 5 km wordt de laatste km aangeduid op het parcours.
Voor de Marathon van Lier worden volgende afstanden aangeduid: 5km, 10km, 15km, 20km, 25km, 30km, 35km, 36km, 37km, 38km, 39km, 40km, laatste km.

Kleedkamers en douches:
Er zijn kleedkamers met uitgebreid sanitair en beperkte douchemogelijkheden voorzien in CC De Mol nabij de atletiekpiste.

Leeftijdsgrens:
De minimumleeftijd voor deelname aan de marathon is 18 jaar.
Voor de aflossingsmarathon en 10 Miles is dit 16 jaar.

Ligging:
Atletiekpiste Netestadion
Aarschotse steenweg 3
2500 Lier

Organisatie:
De Powerplus Natuurlopen van Lier en de Marathon van Lier zijn een organisatie van :
AC Lyra vzw
p.a. De Heyderstraat 23/3
2500 Lier
BTW: BE0431.006.137

Parkeren:
De bedrijfsparking van Van Hool in Koningshooikt is voorzien als pendelparking. U kan daar gratis parkeren en de gratis pendelbus naar de atletiekpiste nemen.

De pendelbus begint vanaf 7.00 uur te rijden. Hou rekening met een transit naar de atletiekpiste van 10 a 15 minuten.

De parkeerstroken op de Ring van Lier mogen ook gebruikt worden, maar we stellen toch de pendelparking van Van Hool voor.

De parkings van Dijk34 en Delhaize achter de atletiekpiste en NRG Healthcenter, Best Western Hotel en Dansschool Walkiers tegenover de atletiekpiste zijn NIET voorzien voor deelnemers van de Powerplus Natuurlopen. Houd rekening met onze buren a.u.b.

De op- en afritten van de grote parking naast de atletiekpiste en CC De Mol bevinden zich op 26 maart 2017 binnen het wedstrijdparcours. De parking zal een half uur voor de aanvang van de Marathon afgesloten worden. Deelnemers en supporters die hier parkeren moeten wachten tot alle deelnemers van de Natuurlopen van Lier binnen zijn om de parking te kunnen verlaten.

Persoonsgegevens:
De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand voor administratie, voor eventuele dopingcontroles en voor noodgevallen. De deelnemer verleent door zijn inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van zijn mailgegevens voor het toezenden van specifieke informatie over volgende loopevenementen via nieuwsbrieven.
De postadressen en (nood-)telefoonnummers zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.
Men kan te allen tijde definitief uitschrijven van de nieuwsbrieven via de in de nieuwsbrief aanwezige uitschrijflink.
De deelnemer verleent door de deelname aan de PowerPlus Natuurlopen van Lier toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Podia:
Podium marathon overall - 13.15h - op de atletiekpiste
Podium kampioenschappen + aflossingen + bedrijvencup - 15.00h - in CC De Mol
Podium 5km + 10 km - 16.00h - in CC De Mol

Prijzentafel:
Prijzen Finale Natuurlopen en 3e Marathon van Lier

Kidsrun:
Elke finisher: herinneringsmedaille
Beker grootste school/vereniging

5 km:
Elke finisher: herinneringsmedaille
1e - 5km dames/heren: €20
2e - 5km dames/heren: €15
3e - 5km dames/heren: €10

10 mijl:
Elke finisher: herinneringsmedaille
1e - 10km dames/heren: €40
2e - 10km dames/heren: €30
3e - 10km dames/heren: €20

Aflossingsmarathon:
Elke finisher: herinneringsmedaille

Marathon:
Elke finisher: herinneringsmedaille
VK Marathon: Medailles voor podium volgens de gebruiken van de VAL.
PK Marathon: Medailles voor podium volgens de gebruiken van het Provinciaal Comité.

1e - Marathon dames/heren: €250
2e - Marathon dames/heren: €175
3e - Marathon dames/heren: €125

Rekeningnummer:
Iban: BE41 7310 1940 3510
Bic: KREDBEBB

Sanitair:
Er is uitgebreid sanitair voorzien aan de kleedkamers bij de aankomst.
Langs het parcours worden toiletcabines voorzien.

Start:
De starturen van 26 maart 2017:
10.00 uur: Marathon - Er zijn 3 startblokken voorzien -2.50 / 2.50 tot 3.10 / + 3.10
10.30 uur: Aflossingsmarathon
14.00 uur: Kidsrun
14.15 uur: 10 miles
14.30 uur: 5 km

Alle afstanden starten op de Grote Markt van Lier.
Hou rekening met de verplaatsing - Atletiekpiste ==> Grote Markt ==> 1 Km of ca. 15 minuten wandelen.

KOM OP TIJD !!! Of haal uw nummer van de voorinschrijvingen de dag voordien af.
Zaterdag 25 maart tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen de nummers uit de voorinschrijvingen afgehaald worden in de kantine van de atletiekpiste.

Startnummer:
Men dient te lopen met de door de organisatie aangeleverde startnummer.
Deze kunnen op de dag van de wedstrijd op het inschrijfkantoor of de dag voor de wedstrijd in de kantine van de atletiekpiste afgehaald worden.

Het startnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De chip voor tijdregistratie is in het borstnummer verwerkt.
Een persoonlijke chip is dus niet toegelaten.

De startnummers voor 26 maart 2017 zijn éénmalige nummers. Er wordt dus geen waarborg gevraagd.
Deze hoef je aan de aankomst dus ook niet terug te gegeven.

De deelnemer dient het startnummer volgens de voorschriften van Racetimer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het nummer en de erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn in vooraanzicht. Het mag niet worden afgedekt, afgesneden of gevouwen.

Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder tijdsregistratiesysteem lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor.

Startnummers uit de voorinschrijving kan men ook reeds afhalen op zaterdag 25 maart 2017 tussen 14.00 en 17.00 uur in de cafetaria van de atletiekpiste.

De nummers kunnen ook op de dag van de wedstrijd op het inschrijfkantoor afgehaald worden vanaf 7.30 uur.

Tempomakers / Hazen:
Volgende tempomakers zijn reeds voorzien:

Blauwe ballon
2.45 uur   Sander Van Schuerbeeck
2.45 uur   Stan De Vleminck

Groene ballon
2.59 uur   Gert Mertens
2.59 uur   Jurgen Huybrechts
2.59 uur   Bart De Grove

Witte ballon
3.15 uur   Walter Vloeberghs
3.15 uur   Michel Kersten

Oranje ballon
3.30 uur   Johan Bogaert
3.30 uur   Peter De Petter

Gele ballon
3.45 uur   Luc Van Leemput
3.45 uur   Gunter Slootmans

Turquoise ballon
3.59 uur   Geert Joris
3.59 uur   Wilma Dierx

Lila ballon
4.15 uur   Jan Claereboudt
4.15 uur   Dirk Van Springel

Rode ballon
4.30 uur   Steven Wuyts

De tempomakers voor de verschillende richttijden zullen duidelijk herkenbaar zijn met een ballon en een fluo oranje loopshirt met opdruk van 'De Natuurlopen van Lier'.

Tijdaanduiding:
Er wordt een indicatieve klok opgesteld aan de aankomst.
De tijd op de webaplicatie van Racetimer is als enige bindend.

Tijdregistratie:
Voor alle afstanden, uitgezonderd de kidsrun zal een rangschikking met tijdregistratie opgemaakt worden.
De tijdregistratie wordt door Racetimer uitgevoerd.
Racetimer stelt in opdracht van de organisator de finishtijd van de deelnemer vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
Deze vaststelling is bindend.

Toiletten:
Toiletten vind je in het inschrijfkantoor en in de kleedaccommodaties van CC De Mol.
Langs het parcours bevindin zich chemische toiletten: 3 aan de start, 1 aan drankpost 1, 1 aan drankpost 2.

T-shirts:
Deelnemers kunnen tegen de zeer democratische prijs van €10 bij hun inschrijving een functioneel loopshirt met herdenkingsprint bestellen.

Deze wordt geleverd door Vedette Sport uit Lier.
Het T-shirt wordt samen met de inschrijving besteld.
De T-shirts worden samen met de statnummer afgeleverd.

Uitslag:
De uitslag zal te vinden zijn op www.racetimer.eu, www.natuurlopenvanlier.be, www.marathonvanlier.be en www.aclyra.com.
Deelnemers die zich vooringeschreven hebben en die verzaakt hebben om zich, ten laatste de avond voor de loop, via mail af te melden worden automatisch en zonder wederroeping door het tijdregistratieprogramma als DNS (did not start) of DNF (did not finish)gerangschikt.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en risico:
Het parcours is volledig verkeersvrij.

Deelname geschiedt voor eigen risico. AC Lyra is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het vorige lid, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van een overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door de deelname aan het evenement.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid. De organisator adviseert dat de deelnemers aan het evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.

Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Voorinschrijvingen:
Zie inschrijvingen.

naar Menu Praktisch

 
Design: Tom DIRIX | Webmasters: KD