Deze 1° Donkrun paste perfect in het trainingsschema van Kristof die in volle voorbereiding is van het BK Marathon te Eindhoven op 13-10 en waar hij zijn titel wil verdedigen. Hij won deze 1° editie over 10 Km overtuigend in 31'30" of perfect 3'13" per km. Coach Gille zag dat het goed was... Minieme Mame Takho werd knap 2° bij de dames op de 5 Km. Heel wat jonge en iets minder jonge Lyrianen waren ook van de partij en zetten hun beste beentje voor... Proficiat! Foto's en verslagje van 'Lier belicht' als link.