Deze namiddag ( 10/03/2020)  werd van overheidswege uit beslist dat de jeugddag te Gent aanstaande zaterdag niet mag plaatsvinden. Dit naar aanleiding van een verhoogde waakzaamheid wat betreft de verspreiding van het corona virus. De raad van bestuur van de VAL heeft reeds laten weten dat deze dag verplaatst zal worden naar oktober 2020. Zodra de datum gekend is laten we deze zo snel mogelijk weten zodat jullie deze superleuke dag alvast kunnen vrijhouden. We hopen dat de opkomst van enthousiaste atleten en begeleiders even groot zal zijn als nu het geval was. Men zegge het voort.