Ingevolge de evolutie van het corona-virus heeft de Vlaamse Atletiekliga allerlei richtlijnen opgesteld voor de clubs. Zie hiervoor de richtlijnen via 'link'. Ingevolge deze richtlijnen, de bezorgdheid van het bestuur, ouders en trainers en omdat de jeugd- en G-trainingen zeer druk bevolkt zijn, heeft het bestuur van de club beslist om voorlopig reeds de jeugd- en G-training vanaf vrijdag 13-03 af te schaffen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de trainingen van de overige atleten en kunnen de richtlijnen (kleinere groepen) beter toegepast worden. De kantine zal ook gesloten blijven.