In navolging van de beslissing van onze Burgemeester omtrent het heropenen van de piste en vooral de omvang van bezetting van de piste, geef ik als bijlage de Exitstrategie mee van de Vlaamse Atletiekliga. Daaruit blijkt zeer duidelijk dat de versoepeling van de maatregelen vanaf 04-05 bewust zeer traag zal verlopen. GELIEVE DE BIJLAGEN AANDACHTIG DOOR TE NEMEN !!!  1. Voornaamste principes:
 • Algemene veiligheidsregels blijven van toepassing (social distancing, ontsmetting, handen wassen,…)
 • Dragen van mondmaskers is aangewezen in deze nieuwe fase (zie verder)
 • Toegang tot bepaalde gemeenschappelijke ruimtes is verboden (kleedkamer, douches, cafetaria….)
 • Toiletten blijven wel toegankelijk mits nodige veiligheidsvoorschriften (social distancing, ontsmetting, lavabo met zeep of ontsmettingsmiddel)
 • De beperking van sporten wordt uitgebreid naar groepjes van 3 personen, STEEDS DEZELFDE, waarin ook de eventuele trainer is inbegrepen (dwz trainer kan maar aan 2 dezelfde atleten in deze fase telkens training geven) Het is absoluut nog niet de bedoeling om gestructureerde clubtrainingen te organiseren !!!
 • De beperking van aantal groepjes en spreiding op de piste moet besproken worden met de lokale overheid (is momenteel in onderhandeling… zie hoger)
 • De trainingen moeten zoveel mogelijk gespreid worden in tijd (sessies overdag voorzien om bezetting piste te beperken) en kunnen best geregeld worden met een reservatiesysteem.
 • Gebruik van gemeenschappelijke trainingsmaterialen moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Persoonlijk ontsmet materiaal kan wel gebruikt worden. Ook accommodatie/meubilair die ontsmetting vereist na elk gebruik (Bvb banken, stoelen, hoogspringmat, polsstokmat) niet ter beschikking stellen.
 • Clubs moeten zich organiseren om ontsmettingsmateriaal te voorzien (handgel, zeep, ontsmettinsgmiddel voor tuigen, papieren (ontsmettings)doekjes, mondmaskers enz…)
 • Clubs moeten toezicht houden op de STRIKTE toepassing van deze regels.2. Daarom hebben we gisterenavond (01/05) besloten in bestuurskring:
 •  In de eerste fase (fase wordt herbekeken en eventueel versoepeld/uitgebreid na beslissing veiligheidsraad op 14/05) zullen alleen atleten vanaf junior in dezelfde groepjes van 3 van deze regelgeving gebruik kunnen maken (verantwoordelijkheidszin, beperking in begeleiding, …)
 • Er zal een reservatiesysteem worden opgezet met de Stad Lier vanaf toelating gebruik en bezetting piste (Lijsten zullen opgesteld en opgehangen worden… niet op de lijst betekent ook geen toegang tot de piste…) Controles van de lijsten en bezetting zal gebeuren.
 • Het nu uitgeleende materiaal (vooral horden/startblokken/latjes….) dient VOOR 15-05 ONTSMET terugbezorgd te worden aan de club (voor ontsmetting en gebruik vanaf de volgende fase). Gelieve hieraan te voldoen!
 • De club zal de nodige veiligheids- en gezondheidsaanpassingen doen op de piste (pictogrammen ophangen, ontsmettingsmiddelen/mondmaskers aankopen voorzien, …)
 • De club zal mondmaskers ter beschikking stellen van de trainers.
Trainers/Bestuurders/Vrijwilligers die eventueel bereid zijn om toezicht te houden op ontsmetting en regelgeving kunnen hun beschikbaarheid tot 15/05 (per tijdsbestek – voormiddag vanaf 09.00/namiddag vanaf 13.00/avond vanaf 17.00) doorgeven via mail naar lyra@atletiek.be . Dit geldt voor maandag/woensdag/vrijdag.
 • Na goedkeuring door de Stad Lier (beloofd tegen ten laatste maandag 04/05) zullen we opnieuw specifieke richtlijnen verspreiden voor reservatie, regelgeving op piste enz…
Wij rekenen op jullie burger- en verantwoordelijkheidszin om deze regelgeving nauwgezet op te volgen. Wij hopen dat we hiermee ons steentje bijdragen om geleidelijk aan weer de draad op te pikken. Het spreekt voor zichzelf dat een verdere versoepeling voornamelijk afhangt van de resultaten van deze eerste heropstartfase… HOU HET VEILIG EN GEZOND !!!! PS: Begin volgende week zal een beslissing worden genomen op het niveau van de Federatie over de verdere vooruitgang/annulering van het zomerseizoen qua pistewedstrijden, die momenteel reeds opgeschort zijn tem 01-06.