Momenteel werd een aanvraag ingediend bij het Lokale Stadsbestuur voor de heropstart van onze jeugdtrainingen op woensdag 10-06. Ik vermoed dat we 'groen licht' zullen krijgen... Vanzelfsprekend houden we eraan om de strikte regelgeving toe te passen en eerstdaags zullen we een specifiek schrijven verspreiden gericht aan de jeugdatleten, de ouders en de jeugdtrainers. Wij kijken er met het jeugdteam alvast naar uit om iedereen na 3 maand terug te zien... !!!