Op het einde van het winterseizoen werd een nieuw AC Lyra singlet ontwikkeld (zie foto's). Ondertussen zijn de singlets geleverd, en zullen ook binnenkort terug wedstrijden doorgaan. Voor de resterende 2 maanden van het zomerseizoen werd van de federatie bekomen dat zowel het oude singlet als het nieuwe singlet geldig zijn als wedstrijduitrusting. Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt het nieuwe ontwerp verplicht. Het dragen van het nieuwe singlet wordt nu wel al sterk aanbevolen.

Daarom zullen er komende 2 weken iets ruimere verkoopmomenten georganiseerd worden:
  • Woensdag 15 en 22/07 van 17.00 uur tot 20.30 uur
  • Vrijdag 17/07 van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Vrijdag 24/07 van 16.00 uur tot 18.00 uur
De verkoop zal doorgaan in het torengebouw. Dit zal voldoende geventileerd worden. De betaling van het singlet dient achteraf te gebeuren door middel van overschrijving op het rekeningnummer van AC Lyra, zijnde BE76 7332 2289 3195, dit met vermelding van singlet + naam atleet.
Voor de verkoop zelf dienen dezelfde veiligheidsmaatregelen genomen te worden als in winkels, alsook moeten de basisregels m.b.t. social distancing te allen tijde gerespecteerd worden. Dit betreffen:
  • Verplicht dragen van mondmasker voor ouders en kinderen/atleten vanaf 12 jaar
  • Maximum één ouder per kind - indien mogelijk enkel het kind naar boven sturen
  • Handen ontsmetten met alcoholgel bij binnenkomst
  • Beneden aan trap wachten en enkel naar boven komen indien de vorige persoon/personen de trap heeft/hebben verlaten
  • Ruimte laten rondom de trap
  • Afstand houden ter hoogte van trap
  • Gelieve niet allemaal net voor of net na de trainingen te komen zodat de wachtrijen beperkt blijven