Na overleg met de stad Lier, hebben we vandaag (5 november 2020) goedkeuring gekregen om de atletiekpiste iets ruimer open te stellen voor het uitoefenen van INDIVIDUELE trainingen. Iets ruimer betekent dat er een maximum aantal atleten per tijdslot van 2 uur geldt, en tevens ook met zones gewerkt wordt (met maximum per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Atleten die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich te registreren via dit registratieformulier EN tevens vooraf (eenmalig) een ondertekend exemplaar van het van toepassing zijnde reglement aan het clubbestuur van AC Lyra terug te bezorgen (via e-mail naar simon.chovau@aclyra.com). Het opgemaakte registratiesysteem heeft enkel tot doel de organisatie van het gebruik van de atletiekpiste te regelen en dus de toegang tot de piste te beperken en controleren en toe te zien op de naleving van de in dit reglement vermelde regels en bij uitbreiding de toepasselijke regelgeving zoals beschreven in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Na registratie en na het ondertekend terug bezorgen van het van toepassing zijnde reglement, kunnen atleten (12+) individueel trainen op de piste, mits strikte naleving van volgende regels:
  • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
  • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
  • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
  • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
  • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen.

Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier

Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.