Sinds 2 december mogen er terug 'georganiseerde' trainingen gegeven worden aan atleten vanaf 12 jaar, dus met/onder begeleiding van een trainer/meerderjarige begeleider. De beperking tot een groep van maximaal vier personen blijf evenwel gelden (de trainer/begeleider wordt hierin meegerekend), zo ook de verplichte afstand van 1,5 m.  Er geldt tevens nog steeds een maximum aantal atleten per tijdslot, zo ook wordt er nog steeds gewerkt met zones (met maximum 4 personen per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Onder begeleiding van een trainer kan er dus ook terug (door cad-sch-jun) op kampnummers getraind worden, mits evenwel respecteren van alle andere hygiëne/afstandsregels. Speer en discus is voorlopig nog wel niet mogelijk gezien de nieuwe bezaaiing van het middenterrein. Atleten/trainers die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich (nog steeds) te registreren via dit registratieformulier Atleten (12+) en trainers mogen enkel trainen op de piste in groepen van maximum vier personen, en mits strikte naleving van volgende regels:
  • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
  • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
  • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
  • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
  • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen. Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.