Gelieve hieronder de regelgeving te willen vinden die vanavond werd aangekondigd voor de activiteiten van jongeren tem 18 jaar. Daar de regelgeving heel wat denkwerk en praktische organisatie vergt, heeft het jeugdbestuur van de club beslist om de jeugdtrainingen van deze week op te schorten, zodat we morgenavond met de jeugdtrainers een praktische regeling kunnen uitwerken die vanaf volgende week woensdag 03-02 van toepassing zal zijn. Vooral de kleinere bubbels van maximaal 10 (excl. Trainer) met steeds dezelfde kinderen vergt heel wat organisatorisch denkwerk en puzzelwerk om voldoende trainers te vinden (rekening houdende met ongeveer 150 à 170 jeugdatleten per training momenteel). Donderdag zullen we jullie (ouders van jeugdatleten) in detail meegeven welke praktische afspraken er moeten opgevolgd worden en hoe we jeugdtrainingen zullen organiseren. Voor de cadetten en scholieren is er een ‘versoepeling van 4 naar 10 atleten per groep’ ‘excl.trainer, doch hier mag ENKEL outdoor getraind worden !!!
  • Kinderen jonger dan 13 (Kangoeroes tem miniemen) Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een begeleider) gaan de volgende regels gelden: - Kinderen moeten 1 naschoolse activiteit kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar de muziekles, én naar de sportvereniging of jeugdbeweging. - Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten. - En in steeds DEZELFDE bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten. - Mondmasker VERPLICHT voor begeleiders - Geen competitie of wedstrijden (competitie tem 28-02-2021 werd door de Federatie geannuleerd !!!)
  • Kinderen van 13 tot 18 (Cadetten en scholieren) - Ook hier geldt: 1 naschoolse activiteit kiezen. - Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden. - En ook in steeds DEZELFDE bubbels van maximum 10 deelnemers. (excl. Trainers) - Mondmasker VERPLICHT voor begeleiders - Geen competitie of wedstrijden (competitie tem 28-02-2021 werd door de Federatie geannuleerd !!!) - VERPLICHT reservatiesysteem voor piste blijft behouden.
  • Atleten vanaf junior - Regelgeving blijft behouden. (Zie website: Toegang/toelating atletiekpiste atleten vanaf 13 jaar voor beperkte clubtrainingen (update 2-12-2020) – AC Lyra) - Geen competitie of wedstrijden (competitie tem 28-02-2021 werd door de Federatie geannuleerd !!!) (Uitzondering: atleten kunnen een uitnodiging voor ‘topsportmeeting’ (micromeeting/IFAM/BK AC) ontvangen) - VERPLICHT reservatiesysteem voor piste blijft behouden.
  • Kampen in de krokusvakantie (Sportkampen en jeugdkampen) Er is een uitzondering: voor de kampen die er in de krokusvakantie aankomen zijn groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25.
  • En thuis? Al het bovenstaande gaat over georganiseerde activiteiten in de sport, de cultuur en het jeugdwerk. Voor kinderen thuis blijven de bestaande regels gelden: dus niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, en binnen maximaal 1 knuffelcontact. Voor de naschoolse opvang blijven de bestaande regels gewoon gelden.
  • Wanneer gaat het in? Deze regels waarover de ministers dan de drie gemeenschappen een akkoord hebben bereikt worden nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zal beslissen over het moment wanneer ze van kracht worden, vermoedelijk is dat vanaf volgend weekend. Die beslissing neemt het Overlegcomité wellicht eind deze week.