Vanaf 20/02/2021 opent het vaccinatiecentrum in CC De Mol. Hierdoor zal er een extra drukte zijn op de site van Molpoort. Een circulatieplan is dan ook toepasselijk (zie link). Er zal een tijdelijke nieuwe fietsdoorstrook naar de dijk gerealiseerd worden om de verschillende stromen maximaal te scheiden. Vraag zeker aan jullie fietsende leden om dit nieuwe pad te gebruiken. De parking tegenover de brandweer (dokters en vrijwilligers) (kant ingang torengebouw) zal niet volledig benut worden door het vaccinatiecentrum. Deze blijft beschikbaar voor het afzetten en ophalen van de kinderen/atleten die met de auto naar de training komen. Men zegge het voort...!!!