Het overlegcomité heeft beslist om de corona-maatregelen naar jongeren aanzienlijk te verstrengen, gezien de exponentiele stijging van de cijfers bij deze leeftijdsgroep. De scholen dienen hun deuren te sluiten vanaf maandag en de paasperiode wordt de pauzeknop ingedrukt om zoveel mogelijk contacten van verschillende bubbels te vermijden. De experts gaven bovendien het advies om buitenschoolse activiteiten tot een minimum te herleiden, gezien de vermenging van teveel verschillende 'bubbels'. Bij deze ingrijpende maatregelen heeft het Lyra-jeugdteam de koppen bijeengestoken en beslist om ook de jeugdtrainingen op te schorten tot na de paasvakantie en vanaf 19-04 opnieuw jeugdtrainingen aan te bieden. De meeste jeugdtrainers vinden het een te groot risico en willen onze club en zichzelf behoeden van een uitbraak of verdere verspreiding van het virus. Met spijt in het hart moeten we deze maatregel nemen, maar we doen dit om de gezondheid van iedereen niet in gevaar te brengen. We werken momenteel aan een leuk alternatief, een 'paaschallenge', om jullie tijdens de paasvakantie in beweging te brengen. Later hier meer over... Wij hopen op jullie begrip te kunnen rekenen en zijn ervan overtuigd dat we nog even op de tanden moeten bijten om deze zomer onze mooie sport opnieuw normaal te kunnen aanbieden.