Ombudsvrouw/vertrouwenspersoon

De ombudsvrouw/vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon waar leden, bestuurders en vrijwilligers bij terechtkunnen met klachten en persoonlijke problemen. Zij organiseert de procedure voor afhandelen van klachten en volgt deze op. Zij geeft informatie op gepaste wijze door aan de raad van bestuur en de commissies en vertaalt haar bevindingen in nieuwe aanbevelingen en bijsturingen.

Verdere informatie omtrent de functie van ombudsvrouw/vertrouwenspersoon vindt men onder de rubriek “Algemene Info” en vervolgens onder Organigram AC Lyra vzw.

Zij is steeds bereikbaar met onderstaande gegevens.

Ingrid Naenen
Mechelsesteenweg 189a bus 2, 2500 Lier
0472/26 14 71