Voor iedereen van recreant tot professional, 2020 is een uitdaging geweest voor alle atleten over heel de wereld. Het kostte veel werk van mensen achter de schermen om te kunnen blijven rennen, springen, werpen en lopen. Om hun inspanningen te erkennen, is het belangrijk waardering te tonen voor degenen die het ons mogelijk hebben gemaakt om door te gaan om onze passie voor atletiek na te streven. Er zijn veel mensen die we willen bedanken, gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, teveel om op te sommen, maar in een stemming die werd gehouden door de "Athletes Commission" onder atleten wereldwijd, was er één duidelijke winnaar: atletiekclubs over de hele wereld, die atleten essentiële ondersteuning bieden tijdens de pandemie. Daarom willen we alle trainers, bestuurders, vrijwilligers voor- en achter de schermen een hart onder de riem steken met deze mooie badge. Ze implementeerden hygiëneprotocollen voor ieders veiligheid en we slaagden er waar mogelijk zelfs in om lokale competities op verschillende niveaus op te zetten. Ook de lokale overheid en de Federatie mogen we niet vergeten voor het ter beschikking stellen van trainingsfaciliteiten en de nodige financiële ondersteuning.

Vandaag stond de G-indoor, mét het Bk voor atleten met beperking, in onze agenda maar de coronacrisis gooit andermaal roet in het eten. Net zoals zoveel andere evenementen moesten we ook dit event annuleren. Maar dat betekent niet dat we blijven stilzitten! Marcske en Gitte Haenen gingen aan de slag met alle oefeningen die enkele van onze G-atleten hebben bezorgd. Dus haal je sportschoenen maar boven en maak je klaar om samen te sporten met Marcske en Gitte. Marc Vertongen is de spits van FC De Kampioenen. Omdat de trainingen met de ploeg momenteel niet mogen plaatsvinden, is zijn conditie niet meer zo goed als vroeger. Om zijn conditie te verbeteren, roept voorzitter Balthazar Boma er professionele hulp bij. Met G-atlete en Paralympisch atlete Gitte Haenen als coach gaat Marcske er tegenaan om zijn conditie terug op peil te brengen. Ze gingen samen aan de slag met alle oefeningen die ze van de G-atleten kregen. Onze atleten Sanne, Janne, Daan en Joni werkten intens mee... Genieten maar van het knappe en leuke filmpje via de link...

Meer dan 150 Lyriaantjes waren op de sinterklaastraining aanwezig en liepen, sprongen en wierpen op de vrolijke sint-muziek. Het feest moest helaas doorgaan zonder de Sint en zijn Pieten, die ons een brief schreven dat ze kozen voor de gezondheid van iedereen en niet in het minst van de Heilige Man zelf, die toch al heel veel jaren op zijn teller staan heeft. Echter niet getreurd, want de pieten hadden de avond voordien allerlei lekkers gebracht voor onze lieve en energieke kids. De uitdaging om de Sint een 'hart onder de riem' te steken en zoveel mogelijk verkleed als Piet naar de training te komen werd in dank aanvaard en heel wat leuke snoetjes en kleurlijke 'hulppieten' waren van de partij. Ik ben ervan overtuigd dat de Sint en zijn Pieten mee genoten hebben en dat hij volgend jaar de datum van 3 december 2021 reeds in zijn 'grote boek' heeft genoteerd om er terug fysiek bij te zijn samen met zijn sportpieten, die nu een jaartje langer kunnen oefenen om jullie uit te dagen...
Sinds 2 december mogen er terug 'georganiseerde' trainingen gegeven worden aan atleten vanaf 12 jaar, dus met/onder begeleiding van een trainer/meerderjarige begeleider. De beperking tot een groep van maximaal vier personen blijf evenwel gelden (de trainer/begeleider wordt hierin meegerekend), zo ook de verplichte afstand van 1,5 m.  Er geldt tevens nog steeds een maximum aantal atleten per tijdslot, zo ook wordt er nog steeds gewerkt met zones (met maximum 4 personen per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Onder begeleiding van een trainer kan er dus ook terug (door cad-sch-jun) op kampnummers getraind worden, mits evenwel respecteren van alle andere hygiëne/afstandsregels. Speer en discus is voorlopig nog wel niet mogelijk gezien de nieuwe bezaaiing van het middenterrein. Atleten/trainers die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich (nog steeds) te registreren via dit registratieformulier Atleten (12+) en trainers mogen enkel trainen op de piste in groepen van maximum vier personen, en mits strikte naleving van volgende regels:
 • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
 • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
 • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
 • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
 • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen. Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.
Het jeugdteam heeft in overleg beslist om de jeugdtrainingen terug op te starten vanaf woensdag 02-12. Zo kunnen we de evolutie vanaf de opstart van de scholen evalueren na 14 dagen. We volgen de actuele stand van zaken ivm nieuwe Corona maatregelen (vanuit de regering, lokale overheid en/of atletiekbond) uiteraard op de voet en zullen de nodige aanpassingen aan de trainingen doorvoeren, indien noodzakelijk. Dit geldt voor alle groepen van kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen. De cafetaria blijft gesloten en ouders/toeschouwers zijn niet toegelaten op de atletiekpiste. Kinderen dienen afgezet en opgehaald te worden aan de toegangspoort. De trainers zullen de kinderen verder opvangen en begeleiden op de piste. Vanaf cadet blijft de regel nog geldig (voorlopig tot 13/12) voor individuele (niet-georganiseerde) trainingen (zie verder op de website).
Na overleg met de stad Lier, hebben we vandaag (5 november 2020) goedkeuring gekregen om de atletiekpiste iets ruimer open te stellen voor het uitoefenen van INDIVIDUELE trainingen. Iets ruimer betekent dat er een maximum aantal atleten per tijdslot van 2 uur geldt, en tevens ook met zones gewerkt wordt (met maximum per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Atleten die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich te registreren via dit registratieformulier EN tevens vooraf (eenmalig) een ondertekend exemplaar van het van toepassing zijnde reglement aan het clubbestuur van AC Lyra terug te bezorgen (via e-mail naar simon.chovau@aclyra.com). Het opgemaakte registratiesysteem heeft enkel tot doel de organisatie van het gebruik van de atletiekpiste te regelen en dus de toegang tot de piste te beperken en controleren en toe te zien op de naleving van de in dit reglement vermelde regels en bij uitbreiding de toepasselijke regelgeving zoals beschreven in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Na registratie en na het ondertekend terug bezorgen van het van toepassing zijnde reglement, kunnen atleten (12+) individueel trainen op de piste, mits strikte naleving van volgende regels:
 • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
 • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
 • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
 • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
 • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen.

Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier

Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.
Nu de pandemie zo hevig toeslaat, de adviezen allemaal aangeven dat we zoveel mogelijk contacten en verplaatsingen moeten vermijden en we ook in het trainerskorps een 3-tal trainers hebben die thuis ‘gekluisterd’ zitten, hebben we in overleg met het bestuur besloten om de trainingen reeds vanaf vanavond af te gelasten, zowel voor jeugd als alle andere categorieën. We vinden het absoluut geen goed signaal als we zo’n massa jeugd- en andere atleten de verplaatsing laten maken, inclusief de ouders/grootouders die hun (klein)kinderen naar de training moeten brengen en ophalen, terwijl de overheid de herfstvakantie verlengt om contacten tussen de studenten onderling en verplaatsingen te vermijden. We volgen vanzelfsprekend de evolutie op de voet en zullen zo snel mogelijk terug de trainingen opstarten als de toestand aanzienlijk verbetert en we ook toestemming krijgen hiervoor. We hopen dan ook op jullie begrip te kunnen rekenen voor deze ingrijpende maatregel in het belang van de gezondheid van al onze leden en hun entourage. De online info-avond voor de ouders van de nieuwe jeugdatleten zal wel plaatsvinden vanaf 18.45 uur.
Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief hebben we een info-avond gepland voor alle ouders van de nieuwe jeugdleden. We danken jullie vooreerst voor het vertrouwen dat u stelt in onze vereniging en hopen dat uw kind(eren) het naar hun zin hebben. Gezien de pandemie hevig toeslaat, houden we eraan deze info-avond online te brengen om fysieke contacten te vermijden. We houden ermee rekening dat u misschien uw kind naar de training brengt en terug ophaalt en daarom starten we morgen woensdag 28-10 om 18.45 uur. Om 19.45 uur kunnen we dan afsluiten. Als je wilt inloggen hoeft u alleen maar de knop 'Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering' (link) aan te klikken, daarna de knop 'Doorgaan in deze browser' en dan 'Nu deelnemen' aanklikken. We vragen wel om je microfoon af te zetten om achtergrondgeluiden te vermijden tijdens de uiteenzetting. Je kan je vragen steeds stellen via 'chatvorm' tijdens de uiteenzetting. We hopen vanzelfsprekend dat jullie deelnemen aan deze online info-avond.
Sinds woensdag 14 oktober is code oranje van kracht in de sportwereld. Op vrijdag 23 oktober heeft het overlegcomité extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in lijn gebracht met alarmniveau 4. De maatregelen lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken. Code oranje en nieuwe beslissingen overlegcomité
 • -12 jaar:
  • Alles blijft zoals het was: trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing
 • +12 jaar:
  • Voor buitenactiviteiten (outdoor) blijft alles zoals het was:
   • Trainingsbubbel van max. 50
   • Maximaal afstand houden (voor zover dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport)
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
  • Voor binnenactiviteiten (indoor):
   • Enkel nog contactloos sporten mogelijk, dus afstandsregel van 1,5m ten allen tijde respecteren
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
   • De grootte van de trainingsbubbel hangt van de beschikbare ruimte (zie hieronder bij densiteitsregels)
 • De densiteitsregels voor +12 (niet van toepassing bij -12):
  • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. door elkaar lopen tijdens oefeningvormen)
  • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal, ter plaatse oefeningen uitvoeren)
 • Douches en kleedkamers sluiten
 • Clubkantines sluiten
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten op training
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden/verlaten van de sportaccommodatie.
 • Er zijn twee uitzonderingen waarop je geen mondmasker moet dragen:
  • Atleten tijdens trainingen en -12 jarigen
 • Het gebruik van een mondmasker voor trainers en toezichters blijft aangeraden.
 • Tijdens trainingen mag er geen publiek aanwezig zijn.
 • Wedstrijden
  • Vanaf de leeftijdscategorie juniores kunnen wedstrijden niet plaatsvinden zolang de maatregelen van kracht zijn.
  • Voor de leeftijdscategorieën van kangoeroes tot en met scholieren kunnen wedstrijden wel plaatsvinden. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door 1 persoon van het huishouden van de deelnemers.
  • Bij indoorwedstrijden dienen cadetten en scholieren steeds 1,5m afstand te houden, waardoor wedstrijden vanaf 400m niet mogelijk zijn en bij wedstrijden van 60m en 200m moet steeds 1 baan tussen worden gelaten.
Zo'n 150 Lyrianen, waarvan 100 jeugdatleten genoten van een prima coronaproof oefenveldloop in de omgeving van onze piste. De supporters konden zich na registratie opwarmen aan heel wat inzet en heel wat blije gezichtjes. De deelnemers genoten en iedereen werden beloond met een mooie gouden medaille. Wij moesten wel nog wat improvisatie aan de dag leggen om het parcours last-minute aan te passen wegens de heraanleg van het middenveld. Maar trainer en bestuurslid Jean wist die klus zoals steeds prima te klaren. Daarbovenop mochten de topdrie van elke leeftijdscategorie nog aanschuiven voor een heerlijke pannenkoek of een heerlijke kom soep die ze zittend en volgens de corona-regels in open lucht verbruikten. Hiermee steunden ze het project van Lena en Lars Min en Jane Vermeulen, die via hun school Sint-Ursula zich inzetten voor Coop Afrika en Bike for school, een project om kinderen en volwassenen in Afrika aan een fiets te helpen. De uitslag van de oefenveldloop kan je vinden via de link. Wie foto's heeft mag deze sturen naar lyra@atletiek.be. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilliger-medewerkers, de voorbeeldige en coronabewuste supporters en de plichtbewuste deelnemers die er samen voor zorgden dat alles superveilig verliep. We hebben als club in deze moeilijke tijden toch alweer gezorgd voor een beetje sportbeleving van de bovenste plank en daar zijn we blij om.