Jeugdbeleidsplan

Centraal doel: 

Een toonaangevende atletiekclub worden in Vlaanderen op vlak van jeugdwerking.

Strategische doelstellingen 2020-2024 (Benjamins-Pupillen-Miniemen):

 • Deelname aan de BVV met zoveel mogelijk jeugdatleten.
 • Teamgeest creëren door organiseren van verscheidene activiteiten (bv. verrassingsuitstap, Halloweenhappening, sinterklaasfeest, …).
 • Atleten spelenderwijs laten kennismaken met de verschillende facetten van de atletieksport. (dmv spelvormen en oefenvormen (later))
 • Atleten laten proeven van een wedstrijd door een oefenveldloop en een oefenmeeting te organiseren. Elke atleet krijgt een beloning voor zijn/haar inzet.
 • Trainers opleidingen en bijscholingen laten volgen.
 • Opleidingen zelf organiseren (aspirant-initiator, reanimatie, …).
 • Voldoende nieuw materiaal aankopen en vervangen van oud materiaal.
 • De jeugdwerking openstellen voor iedereen die in staat is om atletiek te beoefenen. (geen discriminatie op welke grond ook)
 • Organiseren van initiatielessen atletiek voor scholen en medewerking aan sportbeurs van stad Lier om drempelverlagend te werken.
 • Samenwerking met omringende clubs door ‘cluboverschrijdende werking’.
 • Atleten met inzet belonen. (bv sterrenslag, korting lidgeld)
 • Zoveel mogelijk onderdelen aan bod laten komen tijdens een training. (lopen, werpen en springen vormen de basis; maar ook lenigheid, coördinatie, snelheid, uithouding, … komen aan bod)
 • Regelmatig thematrainingen organiseren (Halloween, Pasen, …)
 • Overgang naar cadettencategorie minder bruusk maken door integratie van trainers vanaf cadet in het trainingsschema.
 • Organiseren van infomoment om ouders van ‘nieuwe’ atleten te informeren over doelstellingen, jeugdbeleid en visie en praktische informatie mee te geven/
 • Organiseren van een infomoment om nieuwe trainers vanaf cadet voor te stellen, hulp te bieden bij de verdere keuze van disciplines en eventuele vragen te beantwoorden.
 • Inspraak in clubbeleid mogelijk maken door vertegenwoordiging in raad van bestuur.
 • Aanbod geven aan jeugdatleten van kwalitatief hoogstaande wedstrijden.
 • Medewerking verlenen aan talentdetectie en talentontwikkeling. Stimuleren van deelname aan deze initiatieven.
 • Stimuleren van deelname aan recreatieve activiteiten zoals VAL-jeugddag, Kid’s Athletics, …

Doelstellingen per groep:

Kangoeroes – Benjamins 

Bij de kangoeroes ligt de nadruk op bewegingsleer die op een speelse manier wordt aangebracht. Hier wordt vooral aandacht besteed aan het sociale aspect en het teamwork, vooral bedoeld om het plezier in de sport te accentueren.

Bij de benjamins staat een mengeling van sport en spel op het programma. Het doel hierbij is gebaseerd om door middel van een speelse aanpak van sport de kinderen vertrouwd te maken met de disciplines van de atletiek en het aanleren van een basismotoriek waarbij de nadruk ligt op de onderliggende basisbewegingen eerder dan op het echte afwerken van het nummer.

Pupillen 

Bij de pupillen wordt langzamerhand de focus verlegd van het speelse naar de opbouw van een basisconditie (voornamelijk in de winter met focus op het veldlopen) en een inleiding tot de specifieke atletiektechnieken (zomer). Meerdere nieuwe disciplines en regels dienen aangeleerd te worden. (bijvoorbeeld startblokken, discuswerpen, verspringen vanaf balk, …)

Miniemen 

Het uitgangspunt bij de miniemen is dat kinderen op deze leeftijd geschikt zijn om disciplinetechnieken aan te leren. Vanuit de pupillengroep en ook door middel van testen zullen deze kinderen onderverdeeld worden in groepjes volgens hun aanleg en interesse (werptalent, springtalent, …). Dit betekent dat vanaf deze leeftijdscategorie er stilaan werk gemaakt wordt van een vorm van differentiatie. De doelstelling van een brede opleiding blijft echter geldig. Dit betekent dat niet elke training gewijd wordt aan de voorkeursdiscipline, maar dat het niveau van de atleten per discipline in dezelfde lijn ligt. Het doel van deze aanpak is dat kinderen met een gelijkaardige aanleg beter kunnen worden en elkaar kunnen optrekken naar een hoger niveau.

Verantwoordelijken en trainers:

Jeugdcoördinator: Ilse Bogers
Adjunct Jeugdcoördinator: Gery Follens

Jeugdtrainers:

Chaoui Lina
Crauwels Ann
De Puysseleyr Lien
Follens Ken
Francken Paul
Koninkx Johan
Manderveld Bart
Mehuys Ignace
Olbrechts Julie
Sempels Joeri
Seutin Arnaud
Tielemans Jelle
Van Cauteren Anki
Van Hoye Joris
Van Hoye Sander
Van Ussel Katleen
Vanchaze Hans
Vanherck Jean
Verstrepen Dirk

Coördinator cadetten: Jean Vanherck
Coördinator vanaf scholieren: Laurent Broothaerts / Paul Francken
Coördinator G-Team: Katia Casteels