Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon waar leden, bestuurders en vrijwilligers bij terechtkunnen met klachten en persoonlijke problemen. Hij organiseert de procedure voor afhandelen van klachten en volgt deze op. Hij geeft informatie op gepaste wijze door aan de raad van bestuur en de commissies en vertaalt zijn bevindingen in nieuwe aanbevelingen en bijsturingen.

Meer informatie omtrent de functie van vertrouwenspersoon vindt men onder de rubriek “Algemene Info” en vervolgens onder Organigram AC Lyra vzw.

Hij is steeds bereikbaar via onderstaande gegevens.

Frank Swinnen
Dr. Laportalaan 34, 2500 Lier
0475/25 15 05
frank.swinnen [at] telenet.be