Lid worden?

Lid worden van AC LYRA? De beste beslissing die je kunt nemen! AC LYRA stelt haar leden in staat om op verantwoorde wijze aan atletiek te doen. Ieder lid kan dat op het door hem gewenste niveau doen. Dat wil zeggen, dat er zowel gelegenheid is om recreatief als prestatiegericht te sporten voor iedereen vanaf 5 jaar. Gediplomeerde trainers zorgen voor een deskundige begeleiding van alle activiteiten. Ondanks de omvang van de vereniging voelt iedereen zich altijd direct thuis bij AC LYRA.

Kennis maken

Je kunt driemaal zonder financiële verplichtingen aan de trainingen deelnemen, in deze kennismakingsperiode ondervind je het sporten en de vereniging. Je bent tijdens deze drie trainingen tegen ongevallen verzekerd via een groepsverzekering van de club. En na die drie trainingen ben je zo enthousiast dat je gegarandeerd lid wordt!

Aansluiten

Na de kennismakingsperiode kun je jezelf inschrijven bij de vereniging. Je kan lid worden door het vervolledigen van een digitale inschrijving. Als je inschrijving verwerkt is, zal je per mail een uitnodiging krijgen om het lidgeld (zie verder) te betalen. Als de betaling voltooid is, word je aangesloten bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) en zal je een officieel borstnummer van de VAL ontvangen of vergunning als recreant. Deze nummers worden op training uitgereikt en dit vanaf half oktober.

Herinschrijven

Hernieuwing van de aansluiting van bestaande leden gebeurt in de periode september/oktober. Hiervoor dient eveneens een digitale inschrijving te gebeuren. Hiervoor zal een aparte aankondigingsbrief opgemaakt worden. De herinschrijving van bestaande leden dient te gebeuren vòòr 1 november (o.a. voor verzekering). Vanaf 1 november zal er een toeslag van € 20 aangerekend worden (per lid). Bij betaling na 1 november bent u ook voor deze periode niet verzekerd en is de club niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Indien je herinschrijving verwerkt is, zal je per mail een uitnodiging krijgen om het lidgeld (zie verder) te betalen. Eventuele kortingen (zie verder) worden hierbij ook verrekend. Als de betaling voltooid is, word je aangesloten bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) en zal je een officieel borstnummer van de VAL ontvangen of vergunning als recreant. Deze nummers worden op training uitgereikt en dit vanaf half oktober.

Lidgeld – basis

Het lidgeld voor leden (vanaf seizoen 2021-2022) bedraagt:

Aansluitingsperiode Sept-Dec Jan-Mrt Apr-Jun Jul-Aug
Basislidmaatschap 1ste lid € 160 € 130 € 90 € 60
Basislidmaatschap 2de lid € 150 € 120 € 80 € 50
Basislidmaatschap vanaf 3de lid € 140 € 110 € 70 € 50
Kangoeroes (2016+2015 – minstens 5 jaar) € 140 € 110 € 70 € 50
Jogger (18+ en lopend bij jogbegeleider) € 80 € 60 € 50 € 40
G-atleet € 80 € 60 € 50 € 40
Korting UIT-pas kansentarief competitie – € 30 – € 20 – € 15 – € 10
Korting UIT-pas kansentarief Jogger/G-atl. – € 20 – € 15 – € 10 – € 10

Let op: aansluiten als jogger is enkel mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar én indien enkel trainingen gevolgd worden bij een jogbegeleider. In alle andere gevallen geldt het tarief ‘basislidmaatschap’, en ontvangt men een borstnummer van de Vlaamse atletiekliga.

Lidgeld – kortingen

Bij meerdere gezinsleden is een korting voorzien tot en met het 3de gezinslid (zie eerder).

Een reductie ten opzichte van tarief ‘basislidmaatschap’ wordt toegestaan aan competitieatleten in functie van specifieke criteria opgesteld door de raad van bestuur. Deze betreffen:

      • Zilveren clubhart: € 40 korting bij minimum: 10x (deelname aan wedstrijden + hulp aan Lyra organisaties) in het vorige atletiekseizoen
      • Gouden clubhart: € 70 korting bij minimum: 15x (deelname aan wedstrijden + hulp aan Lyra organisaties) in het vorige atletiekseizoen

Voorbeeld: een gezin bestaat uit 2 competitieatleten die hun aansluiting wensen te hernieuwen. 1 atleet komt in aanmerking voor het label van gouden clubhart terwijl de andere atleet het label van zilveren clubhart toegewezen krijgt. Indien het gezin vòòr 1 november betaalt is het te betalen bedrag: € 160 + € 150 – € 70 – € 40 = € 200.

Let op: de toekenning van de korting op het lidgeld gebeurt heden automatisch voor de jeugd.

Lidgeld – korting houders UIT-pas kansentarief (enkel vroegere GOMOR-pas houders)

Voor het verkrijgen van de korting via een UIT-pas wordt verwezen naar de voorwaarden zoals vermeld op deze site. Bemerk hierbij dat het merendeel van de UIT-pas houders geen hebben recht op een korting/verlaagd tarief. De UIT-passen met kansentarief herken je aan het voorlaatste cijfer welke een 1 (één) betreft.

Extra

Je ontvangt wekelijks de nieuwsbrief van AC LYRA en bij grote evenementen ontvangt u een aparte nieuwsbrief met aankondiging van het evenement

Na aansluiting kunt u uw clubkledij (rood-wit) aanschaffen als je aan wedstrijden wenst deel te nemen. 

Vragen of opmerkingen?

Hebt u verder nog vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet contact op te nemen met secretaris Ken Follens via ken.follens@aclyra.com.