Langs deze weg moeten we het droevige nieuws laten weten van het veel te snel heengaan van de papa van trainster Ilse, schoonvader van onze penningmeester Steven, opa van Lena, Lars en Arne Min. Bij deze houden we eraan ons medeleven te betuigen aan de familie en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode. Wie zijn medeleven wil betuigen, kan de nodige informatie vinden op de rouwkaart als 'link' bijgevoegd.