In navolging van de beslissing van de Veiligheidsraad van 13/05 en na overleg met de Federatie en het clubbestuur werden na goedkeuring (onder voorbehoud van evt. wijzigingen) van de Lokale Overheid enkele wijzigingen en versoepelingen doorgevoerd ivm de trainingen op onze piste in Lier. De voornaamste wijzigingen zijn aangeduid in het document via de 'link'. De belangrijkste wijzigingen zijn vooral de uitbreiding van de groepen tot 10 atleten (incl. trainer) per zone (zie schema via 'link') op de piste (max. 80 atleten per trainingsslot). De trainer is NIET vast meer verbonden aan dezelfde groep (kan dus meerdere groepen begeleiden). De reservatie (voor dagelijkse trainingen vanaf 09.00 uur per trainingsslot van 1u45') gebeurt nog steeds via de trainers die een link hebben gekregen voor toegang tot het reservatiesysteem van de Stad Lier. Voor de jeugd worden de trainingen terug opgestart vanaf de volgende versoepeling in fase 3 (08/06) omdat de vereiste ‘social distancing’ en veiligheidsregelgeving te moeilijk toepasbaar is en de gewenning aan deze strikte regels eerst best enige tijd ervaren worden bij de heropening van de scholen vanaf 15 of 18/05.
De Coronaperiode heeft er voor gezorgd dat we onze joggers minder vaak zien. Hopelijk blijven jullie wel actief. Jullie missen wellicht niet alleen het sociaal contact, maar ook een uitdaging. Om jullie enerzijds te blijven prikkelen in het lopen en om anderzijds de band met de club aan te sterken, heeft Running&Co in samenwerking met Sporttijden en Hopa Sports een tool ontwikkeld waarmee je uitdagingen kan creëren voor jezelf. Om concreet aan te tonen hoe het werkt organiseert Running&Co tussen 18/05 en 31/05 een “virtuele loopuitdaging” waarbij de deelnemers kunnen kiezen om 5km of 10km te lopen. Deelname is gratis. Ze registreren hun tijd in de app of via de website en maken kans om een loopharnas met verlichting te winnen  (afbeelding hiernaast), we verloten er één per 50 deelnemers. Aanmelden voor deze uitdaging gebeurt via https://www.hopasports.com/nl/event/running-co-virtual-series. Aanklikken via de 'link'. De club die in die periode procentueel (in verhouding tot het ledenaantal van CAD tem MAS) het meest aantal deelnemers heeft kan materiaal aankopen voor haar recreatieve werking ter waarde van € 500!
Gezien onze atleten voorbeeldig de richtlijnen opvolgen en we ook nog ruimte hebben, hebben we besloten dat ook de scholieren vanaf maandag 11/05 onder dezelfde strikte regels hun trainingen mogen afwerken. Ze dienen hiervoor contact op te nemen met hun trainer om hun reservatie van de trainingen vast te leggen. Mogelijks wordt dit verder uitgebreid in de volgende fase... Via de links treft u nogmaals de regelgeving aan, die we vragen strikt op te volgen in ieders belang...
In navolging van de beslissing van de Veiligheidsraad heeft de Vlaamse Atletiekliga beslist dat alle wedstrijden tem 31/07 zullen geannuleerd worden. Dit betekent dat ook onze jeugdmeeting van het Antwerps Jeugdcriterium van eind juni wordt afgelast, om dat geannuleerde meetings niet herplaatst worden in de kalender. Over de versoepeling van de trainingen in fase 2 vanaf 18/05 wordt volgende week woensdag op de Veiligheidsraad beslist. Een klankbordwerkgroep sport waar ook de VAL deel van uitmaakt heeft enkele adviezen voorgesteld aan de Minister van Sport Ben Weyts.  Alles hangt natuurlijk af van de strikte opvolging van de maatregelen en daarvoor rekenen we op jullie allemaal! Hou het veilig en gezond en ... het komt goed!
Vandaag werd officieel bekend gemaakt dat gezien de onzekerheid en onveilige situatie en het gebrek aan voorbereiding voor de atleten (nog steeds geen georganiseerde trainingen...) de pistewedstrijden afgelast zijn tem 30/06. Dat betekent dat onze jeugdwedstrijd van het Antwerps Jeugdcriterium van 27/06 NIET zal doorgaan. Voor het verder vervolg van het zomerseizoen wordt afgewacht wat de Nationale Veiligheidsraad en de overheden zullen beslissen. Het BK Masters (normaal voorzien op 13&14-06) wordt verplaatst naar het laatste weekend van augustus (29&30/08) te Ninove, onder voorbehoud van groen licht van de overheid.
Zoals aangekondigd zal het vanaf 05/05 in een eerste fase voor de atleten vanaf junior mogelijk zijn om terug te trainen op de atletiekpiste. Daar we zeer strikte richtlijnen wensen op te volgen, werd een reglement voor reservatie uitgewerkt. Vanaf de 2° fase (15-05) kan eventueel beslist worden om de omvang van de groepen en de categorieën uit te breiden. Als link treft u het reglement voor onze atletiekpiste en de reservatie ervan aan. Wij hopen op jullie medewerking te kunnen rekenen!
In navolging van de beslissing van onze Burgemeester omtrent het heropenen van de piste en vooral de omvang van bezetting van de piste, geef ik als bijlage de Exitstrategie mee van de Vlaamse Atletiekliga. Daaruit blijkt zeer duidelijk dat de versoepeling van de maatregelen vanaf 04-05 bewust zeer traag zal verlopen. GELIEVE DE BIJLAGEN AANDACHTIG DOOR TE NEMEN !!!  1. Voornaamste principes:
 • Algemene veiligheidsregels blijven van toepassing (social distancing, ontsmetting, handen wassen,…)
 • Dragen van mondmaskers is aangewezen in deze nieuwe fase (zie verder)
 • Toegang tot bepaalde gemeenschappelijke ruimtes is verboden (kleedkamer, douches, cafetaria….)
 • Toiletten blijven wel toegankelijk mits nodige veiligheidsvoorschriften (social distancing, ontsmetting, lavabo met zeep of ontsmettingsmiddel)
 • De beperking van sporten wordt uitgebreid naar groepjes van 3 personen, STEEDS DEZELFDE, waarin ook de eventuele trainer is inbegrepen (dwz trainer kan maar aan 2 dezelfde atleten in deze fase telkens training geven) Het is absoluut nog niet de bedoeling om gestructureerde clubtrainingen te organiseren !!!
 • De beperking van aantal groepjes en spreiding op de piste moet besproken worden met de lokale overheid (is momenteel in onderhandeling… zie hoger)
 • De trainingen moeten zoveel mogelijk gespreid worden in tijd (sessies overdag voorzien om bezetting piste te beperken) en kunnen best geregeld worden met een reservatiesysteem.
 • Gebruik van gemeenschappelijke trainingsmaterialen moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Persoonlijk ontsmet materiaal kan wel gebruikt worden. Ook accommodatie/meubilair die ontsmetting vereist na elk gebruik (Bvb banken, stoelen, hoogspringmat, polsstokmat) niet ter beschikking stellen.
 • Clubs moeten zich organiseren om ontsmettingsmateriaal te voorzien (handgel, zeep, ontsmettinsgmiddel voor tuigen, papieren (ontsmettings)doekjes, mondmaskers enz…)
 • Clubs moeten toezicht houden op de STRIKTE toepassing van deze regels.2. Daarom hebben we gisterenavond (01/05) besloten in bestuurskring:
 •  In de eerste fase (fase wordt herbekeken en eventueel versoepeld/uitgebreid na beslissing veiligheidsraad op 14/05) zullen alleen atleten vanaf junior in dezelfde groepjes van 3 van deze regelgeving gebruik kunnen maken (verantwoordelijkheidszin, beperking in begeleiding, …)
 • Er zal een reservatiesysteem worden opgezet met de Stad Lier vanaf toelating gebruik en bezetting piste (Lijsten zullen opgesteld en opgehangen worden… niet op de lijst betekent ook geen toegang tot de piste…) Controles van de lijsten en bezetting zal gebeuren.
 • Het nu uitgeleende materiaal (vooral horden/startblokken/latjes….) dient VOOR 15-05 ONTSMET terugbezorgd te worden aan de club (voor ontsmetting en gebruik vanaf de volgende fase). Gelieve hieraan te voldoen!
 • De club zal de nodige veiligheids- en gezondheidsaanpassingen doen op de piste (pictogrammen ophangen, ontsmettingsmiddelen/mondmaskers aankopen voorzien, …)
 • De club zal mondmaskers ter beschikking stellen van de trainers.
Trainers/Bestuurders/Vrijwilligers die eventueel bereid zijn om toezicht te houden op ontsmetting en regelgeving kunnen hun beschikbaarheid tot 15/05 (per tijdsbestek – voormiddag vanaf 09.00/namiddag vanaf 13.00/avond vanaf 17.00) doorgeven via mail naar lyra@atletiek.be . Dit geldt voor maandag/woensdag/vrijdag.
 • Na goedkeuring door de Stad Lier (beloofd tegen ten laatste maandag 04/05) zullen we opnieuw specifieke richtlijnen verspreiden voor reservatie, regelgeving op piste enz…
Wij rekenen op jullie burger- en verantwoordelijkheidszin om deze regelgeving nauwgezet op te volgen. Wij hopen dat we hiermee ons steentje bijdragen om geleidelijk aan weer de draad op te pikken. Het spreekt voor zichzelf dat een verdere versoepeling voornamelijk afhangt van de resultaten van deze eerste heropstartfase… HOU HET VEILIG EN GEZOND !!!! PS: Begin volgende week zal een beslissing worden genomen op het niveau van de Federatie over de verdere vooruitgang/annulering van het zomerseizoen qua pistewedstrijden, die momenteel reeds opgeschort zijn tem 01-06.
Had jij je ingeschreven voor de Powerplus Natuurlopen van Lier, de AG Antwerp 10 Miles, de Ronde van Vlaanderen Cyclo, een lokale stratenloop, wandeltocht of triatlonwedstrijd? Mis je dit evenement nu het niet doorgaat omwille van de corona-maatregelen? Of loop, fiets of wandel je je uitgestelde evenement nu virtueel?

Onderzoekers verbonden aan de KU Leuven, UGent en VUB willen nagaan wat evenementensporters doen om het gemis naar hun evenement op te vangen. Blijven ze actief, nemen ze deel aan virtuele challenges en digitale evenementen en/of hopen ze dat het evenement later op het jaar alsnog georganiseerd zal worden? Wens je mee te doen aan de bevraging? Surf dan snel naar http://tiny.cc/7wtmnz.

Het doel van deze verdiepende bevraging is te achterhalen wat het sportgedrag van deze evenementensporters was zowel voor als sinds de corona-maatregelen. Er wordt daarnaast onderzocht wat de motivatie was van de sporter om zich in te schrijven voor zijn of haar loop-, fiets-, wandel- en triatlonevenement. Als onderzoekers trachten we te achterhalen in welke mate evenementensporters hun sportevenementen missen en of hier eventuele (virtuele) alternatieven voor zijn.
Onze vereniging bleef niet bij de pakken zitten en nam het initiatief om een grote mand met paaseitjes af te leveren voor het personeel van het H-Hartziekenhuis te Lier. We kregen dit bericht terug: "Beste, Uw atletiekclub Lyra schonk 6 kg paaseitjes aan ons personeel van het Heilig-Hartziekenhuis Lier. Hiervoor willen we u en de club bedanken. In bijlage kan u een dankkaartje van ons ziekenhuis terugvinden. Hartelijk dank voor de paaseitjes!". Graag gedaan en dubbel en dik verdiend !!!