Sinds 2 december mogen er terug 'georganiseerde' trainingen gegeven worden aan atleten vanaf 12 jaar, dus met/onder begeleiding van een trainer/meerderjarige begeleider. De beperking tot een groep van maximaal vier personen blijf evenwel gelden (de trainer/begeleider wordt hierin meegerekend), zo ook de verplichte afstand van 1,5 m.  Er geldt tevens nog steeds een maximum aantal atleten per tijdslot, zo ook wordt er nog steeds gewerkt met zones (met maximum 4 personen per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Onder begeleiding van een trainer kan er dus ook terug (door cad-sch-jun) op kampnummers getraind worden, mits evenwel respecteren van alle andere hygiëne/afstandsregels. Speer en discus is voorlopig nog wel niet mogelijk gezien de nieuwe bezaaiing van het middenterrein. Atleten/trainers die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich (nog steeds) te registreren via dit registratieformulier Atleten (12+) en trainers mogen enkel trainen op de piste in groepen van maximum vier personen, en mits strikte naleving van volgende regels:
 • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
 • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
 • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
 • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
 • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen. Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.

Zoals eerder vermeld kunnen we door de Coronapandemie de november en december Powerplus Natuurlopen van Lier niet live organiseren. Het is spijtig, maar joggers zijn slimme mensen en het gezond verstand zegt dat dit de beste beslissing is om het Covid beest klein te krijgen. Ondertussen bleven we niet stilzitten en hebben we voor jullie een leuk virtueel alternatief uitgewerkt. Loop of wandel uw echte kilometers op de dag en parcours naar je keuze tot 20-02-2021 en leg virtueel één van onze parcours af. We bieden jullie drie afstanden aan.  De 25, de 50 en de 100 kilometer van Lier, die je kan afleggen in etappes. Alle praktische informatie treft u aan via de link... Je kan je inschrijven tot ten laatste 17-02-2021 via de knop 'inschrijvingen'. Ook joggers zonder Garmin/Strava/GPS kunnen hun afgelegde afstand manueel ingeven bij 'upload' (https://natuurlopenvanlier.be/virtuele-links-en-uploads). Je krijgt bevestiging van je positie op virtueel parcours per mail. We hopen vanzelfsprekend dat de cijfers van de pandemie verder de goede kant opgaan (daarvoor kunnen we zeker op jullie rekenen !!!) en dat we jullie op de geplande edities van 27 februari en 27 maart 2021 terug live in Lier mogen begroeten. Succes !!!

Het jeugdteam heeft in overleg beslist om de jeugdtrainingen terug op te starten vanaf woensdag 02-12. Zo kunnen we de evolutie vanaf de opstart van de scholen evalueren na 14 dagen. We volgen de actuele stand van zaken ivm nieuwe Corona maatregelen (vanuit de regering, lokale overheid en/of atletiekbond) uiteraard op de voet en zullen de nodige aanpassingen aan de trainingen doorvoeren, indien noodzakelijk. Dit geldt voor alle groepen van kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen. De cafetaria blijft gesloten en ouders/toeschouwers zijn niet toegelaten op de atletiekpiste. Kinderen dienen afgezet en opgehaald te worden aan de toegangspoort. De trainers zullen de kinderen verder opvangen en begeleiden op de piste. Vanaf cadet blijft de regel nog geldig (voorlopig tot 13/12) voor individuele (niet-georganiseerde) trainingen (zie verder op de website).
Na overleg met de stad Lier, hebben we vandaag (5 november 2020) goedkeuring gekregen om de atletiekpiste iets ruimer open te stellen voor het uitoefenen van INDIVIDUELE trainingen. Iets ruimer betekent dat er een maximum aantal atleten per tijdslot van 2 uur geldt, en tevens ook met zones gewerkt wordt (met maximum per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Atleten die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich te registreren via dit registratieformulier EN tevens vooraf (eenmalig) een ondertekend exemplaar van het van toepassing zijnde reglement aan het clubbestuur van AC Lyra terug te bezorgen (via e-mail naar simon.chovau@aclyra.com). Het opgemaakte registratiesysteem heeft enkel tot doel de organisatie van het gebruik van de atletiekpiste te regelen en dus de toegang tot de piste te beperken en controleren en toe te zien op de naleving van de in dit reglement vermelde regels en bij uitbreiding de toepasselijke regelgeving zoals beschreven in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Na registratie en na het ondertekend terug bezorgen van het van toepassing zijnde reglement, kunnen atleten (12+) individueel trainen op de piste, mits strikte naleving van volgende regels:
 • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
 • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
 • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
 • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
 • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen.

Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier

Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.
Nu de pandemie zo hevig toeslaat, de adviezen allemaal aangeven dat we zoveel mogelijk contacten en verplaatsingen moeten vermijden en we ook in het trainerskorps een 3-tal trainers hebben die thuis ‘gekluisterd’ zitten, hebben we in overleg met het bestuur besloten om de trainingen reeds vanaf vanavond af te gelasten, zowel voor jeugd als alle andere categorieën. We vinden het absoluut geen goed signaal als we zo’n massa jeugd- en andere atleten de verplaatsing laten maken, inclusief de ouders/grootouders die hun (klein)kinderen naar de training moeten brengen en ophalen, terwijl de overheid de herfstvakantie verlengt om contacten tussen de studenten onderling en verplaatsingen te vermijden. We volgen vanzelfsprekend de evolutie op de voet en zullen zo snel mogelijk terug de trainingen opstarten als de toestand aanzienlijk verbetert en we ook toestemming krijgen hiervoor. We hopen dan ook op jullie begrip te kunnen rekenen voor deze ingrijpende maatregel in het belang van de gezondheid van al onze leden en hun entourage. De online info-avond voor de ouders van de nieuwe jeugdatleten zal wel plaatsvinden vanaf 18.45 uur.
Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief hebben we een info-avond gepland voor alle ouders van de nieuwe jeugdleden. We danken jullie vooreerst voor het vertrouwen dat u stelt in onze vereniging en hopen dat uw kind(eren) het naar hun zin hebben. Gezien de pandemie hevig toeslaat, houden we eraan deze info-avond online te brengen om fysieke contacten te vermijden. We houden ermee rekening dat u misschien uw kind naar de training brengt en terug ophaalt en daarom starten we morgen woensdag 28-10 om 18.45 uur. Om 19.45 uur kunnen we dan afsluiten. Als je wilt inloggen hoeft u alleen maar de knop 'Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering' (link) aan te klikken, daarna de knop 'Doorgaan in deze browser' en dan 'Nu deelnemen' aanklikken. We vragen wel om je microfoon af te zetten om achtergrondgeluiden te vermijden tijdens de uiteenzetting. Je kan je vragen steeds stellen via 'chatvorm' tijdens de uiteenzetting. We hopen vanzelfsprekend dat jullie deelnemen aan deze online info-avond.
Sinds woensdag 14 oktober is code oranje van kracht in de sportwereld. Op vrijdag 23 oktober heeft het overlegcomité extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in lijn gebracht met alarmniveau 4. De maatregelen lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken. Code oranje en nieuwe beslissingen overlegcomité
 • -12 jaar:
  • Alles blijft zoals het was: trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing
 • +12 jaar:
  • Voor buitenactiviteiten (outdoor) blijft alles zoals het was:
   • Trainingsbubbel van max. 50
   • Maximaal afstand houden (voor zover dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport)
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
  • Voor binnenactiviteiten (indoor):
   • Enkel nog contactloos sporten mogelijk, dus afstandsregel van 1,5m ten allen tijde respecteren
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
   • De grootte van de trainingsbubbel hangt van de beschikbare ruimte (zie hieronder bij densiteitsregels)
 • De densiteitsregels voor +12 (niet van toepassing bij -12):
  • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. door elkaar lopen tijdens oefeningvormen)
  • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal, ter plaatse oefeningen uitvoeren)
 • Douches en kleedkamers sluiten
 • Clubkantines sluiten
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten op training
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden/verlaten van de sportaccommodatie.
 • Er zijn twee uitzonderingen waarop je geen mondmasker moet dragen:
  • Atleten tijdens trainingen en -12 jarigen
 • Het gebruik van een mondmasker voor trainers en toezichters blijft aangeraden.
 • Tijdens trainingen mag er geen publiek aanwezig zijn.
 • Wedstrijden
  • Vanaf de leeftijdscategorie juniores kunnen wedstrijden niet plaatsvinden zolang de maatregelen van kracht zijn.
  • Voor de leeftijdscategorieën van kangoeroes tot en met scholieren kunnen wedstrijden wel plaatsvinden. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door 1 persoon van het huishouden van de deelnemers.
  • Bij indoorwedstrijden dienen cadetten en scholieren steeds 1,5m afstand te houden, waardoor wedstrijden vanaf 400m niet mogelijk zijn en bij wedstrijden van 60m en 200m moet steeds 1 baan tussen worden gelaten.
Zo'n 150 Lyrianen, waarvan 100 jeugdatleten genoten van een prima coronaproof oefenveldloop in de omgeving van onze piste. De supporters konden zich na registratie opwarmen aan heel wat inzet en heel wat blije gezichtjes. De deelnemers genoten en iedereen werden beloond met een mooie gouden medaille. Wij moesten wel nog wat improvisatie aan de dag leggen om het parcours last-minute aan te passen wegens de heraanleg van het middenveld. Maar trainer en bestuurslid Jean wist die klus zoals steeds prima te klaren. Daarbovenop mochten de topdrie van elke leeftijdscategorie nog aanschuiven voor een heerlijke pannenkoek of een heerlijke kom soep die ze zittend en volgens de corona-regels in open lucht verbruikten. Hiermee steunden ze het project van Lena en Lars Min en Jane Vermeulen, die via hun school Sint-Ursula zich inzetten voor Coop Afrika en Bike for school, een project om kinderen en volwassenen in Afrika aan een fiets te helpen. De uitslag van de oefenveldloop kan je vinden via de link. Wie foto's heeft mag deze sturen naar lyra@atletiek.be. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilliger-medewerkers, de voorbeeldige en coronabewuste supporters en de plichtbewuste deelnemers die er samen voor zorgden dat alles superveilig verliep. We hebben als club in deze moeilijke tijden toch alweer gezorgd voor een beetje sportbeleving van de bovenste plank en daar zijn we blij om.
Morgen vrijdag tijdens de trainingsuren staat onze jaarlijkse oefenveldloop gepland. We verwachten zeker de jeugdatleten TIJDIG op de piste, liefst om 18.15 uur. De gezamenlijke opwarming is voorzien om 18.30 uur. Bij aankomst wordt gevraagd om onder de overkapping een crosskaartje in te vullen met je naam, voornaam, categorie en geboortejaar. We vragen dat kaartje aan jullie sportkledij te bevestigen met een veiligheidsspeld (graag zelf voorzien). Dient voor opmaak van uitslag en wordt aan de aankomst afgenomen. De toegang tot de piste voor atleten en trainers is aan het torengebouw, voor de toeschouwers aan de hoofdingang thv cafetaria CC De Mol. De toeschouwers dienen zich te registreren aan de ingang van de piste. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de toeschouwers en atleten +12 jaar, voor- en na de veldloop. Het programma werd bijgevoegd, evenals een bovenaanzicht van de piste  met indeling van de toeschouwerszone en de atleten/trainerszone. De toeschouwers kunnen de oefenveldloop bijwonen in hun specifieke zone. Ze kunnen ook gebruik maken van de zitplaatsen in de cafetaria en mondmaskers mogen dan afgedaan worden. Voor elke deelnemer is er een beloning aan de aankomst voorzien. We voorzien een podium voor de top-3 per geboortejaar. Wij kijken ernaar uit, jullie ook?!
9 Lyrianen tekenden present voor dit Belgisch Kampioenschap 10 Km op de weg te Lokeren. Het deelnemersveld was spectaculair sterk met heel wat topatleten op de afstand. Bij de seniores zorgde Nicolai, na zilver op de 10.000m op de piste 2 weken terug, voor 'de' prestatie van de dag. Van bij de start nestelde hij zich zeer attent in een groepje in achtervolging op het ongenaakbare duo Isaac Kimeli en Robin Hendrickx. Dat groepje van 6 kwam de piste op voor de slotronde en hier liep Nicolai een super laatste 400m maar kon helaas de kleine kloof met topper Clement Deflandre niet meer dichten en strandde op de meest ondankbare 4° plaats in een supertijd van 28'52" (Cfr op BK op de piste haalde hij 29'34"). Hij kan alleen maar superfier zijn op deze prestatie. Ook Marathonkampioen Kristof had als doel om onder de 31'00" te duiken en hij slaagde erin want hij werd 20° van de 173 seniores in 30'54". Ook Otto was super tevreden met zijn 32'28" en 50° plaats. Ben K. werd dan weer 66° in 33'26", Tibo voor het eerst aan het werk op deze afstand klokte als 76° mooi 34'00" en Kevin C. werd 97° in 36'01". Bij de masters finishte Bart L. mooi in de eerste helft bij de M40 in 35'01". Kristof D. haalde dezelfde plaats in zijn categorie M45 in 39'35". Bij de dames zagen we dan weer An C. mooi finishen als 8° in 39'33". Van een geslaagd Kampioenschap gesproken, waarmee we het zomerseizoen zo goed als volledig afsluiten en uitkijken naar de winter... Hopelijk krijgen onze atleten de kans om hun kunnen te laten zien, maar veiligheid en gezondheid staan natuurlijk op de 1° plaats !!!