Zoals eerder vermeld kunnen we door de Coronapandemie de november en december Powerplus Natuurlopen van Lier niet live organiseren. Het is spijtig, maar joggers zijn slimme mensen en het gezond verstand zegt dat dit de beste beslissing is om het Covid beest klein te krijgen. Ondertussen bleven we niet stilzitten en hebben we voor jullie een leuk virtueel alternatief uitgewerkt. Loop of wandel uw echte kilometers op de dag en parcours naar je keuze tot 20-02-2021 en leg virtueel één van onze parcours af. We bieden jullie drie afstanden aan.  De 25, de 50 en de 100 kilometer van Lier, die je kan afleggen in etappes. Alle praktische informatie treft u aan via de link... Je kan je inschrijven tot ten laatste 17-02-2021 via de knop 'inschrijvingen'. Ook joggers zonder Garmin/Strava/GPS kunnen hun afgelegde afstand manueel ingeven bij 'upload' (https://natuurlopenvanlier.be/virtuele-links-en-uploads). Je krijgt bevestiging van je positie op virtueel parcours per mail. We hopen vanzelfsprekend dat de cijfers van de pandemie verder de goede kant opgaan (daarvoor kunnen we zeker op jullie rekenen !!!) en dat we jullie op de geplande edities van 27 februari en 27 maart 2021 terug live in Lier mogen begroeten. Succes !!!

Gisterenavond werd een bijzondere Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga bijeengeroepen om de evolutie van de coronacrisis in ons land en de gevolgen voor onze sport te bespreken. De uitbraak van de Britse variant van het virus zorgt voor veel vragen en bezorgheden, waardoor nieuwe maatregelen nodig zijn.

In de corona update van 15 januari 2021 van de Vlaamse Atletiekliga werd een versoepeling van de maatregelen aangekondigd, zo mochten veldlopen voor jeugdatleten opnieuw plaatsvinden. Maar het stijgende aantal besmettingen met de besmettelijke Britse variant van het COVID-19 virus, zowel voor kinderen als volwassen, en de gevolgen van deze negatieve evolutie, met onder meer de sluiting van verschillende scholen en het advies van de virologen om onze verplaatsingen tot het absolute minimum te beperken, heeft de Raad van Bestuur ertoe doen besluiten om de versoepeling voor veldlopen voor de jeugd voorlopig ‘on hold’ te zetten. Deze voorlopige competitiestop is van kracht tot en met 31 januari 2021, net zoals de competitiestop voor atleten vanaf cadet. “Het zou een slecht signaal zijn om als sportfederatie onder de huidige omstandigheden meer mogelijkheden aan te bieden en het risico te lopen dat bij een besmetting meerdere (jeugd)atleten en clubs in quarantaine moeten. We willen de trainingsfaciliteiten niet in gevaar brengen”, licht Gery Follens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga, toe. “Deze beslissing werd ook kracht bijgezet door het advies van onze Medische Commissie, die zich eveneens in deze stelling kan vinden en de impact van deze nieuwe wending eerst ten gronde wil evalueren. We kijken eveneens uit naar de beslissingen van het Overlegcomité van 22/01 om verdere beslissingen te nemen.”
Michael Somers kreeg de gelegenheid deel te nemen aan een internationale Micro-indoormeeting in het Franse Liévin. Hij zette een knappe tijd neer van 3'45"87, waarmee hij slechts enkele tienden boven zijn tijd van 2019 outdoor (cfr FC Ninove) bleef. Zijn besttijd outdoor op deze afstand (3'44"10) dateert van 2017. Knap werk!
AC Lyra organiseert deze zomer terug het Lyra Summer Sports zomerkamp! Dit sportkamp zal doorgaan van 26 tot en met 30 juli (ma-vrij) en is bedoeld voor jongeren geboren in 2008 of later (min leeftijd 6 jaar). De online inschrijvingen zullen opengesteld worden vanaf 1 maart via onze website. Meer info volgt later...
We hebben de droeve plicht jullie het overlijden te melden van Jeanne Vingerhoets. Zij is de oma van atleet met beperking Bert Vandenbulck. Ze is acht ingeslapen op 17-12 op 82-jarige leeftijd. Bij deze houden we eraan Bert en zijn familie ons medeleven te betuigen en heel veel sterkte te wensen in deze moeilijke periode. Wie wenst te condoleren kan dat op het rouwadres van de mama van Bert, Nadine Van Gestel, Herenthoutsesteenweg 44, 2560 Nijlen of  met een rouwbetuiging via de link.
Voor iedereen van recreant tot professional, 2020 is een uitdaging geweest voor alle atleten over heel de wereld. Het kostte veel werk van mensen achter de schermen om te kunnen blijven rennen, springen, werpen en lopen. Om hun inspanningen te erkennen, is het belangrijk waardering te tonen voor degenen die het ons mogelijk hebben gemaakt om door te gaan om onze passie voor atletiek na te streven. Er zijn veel mensen die we willen bedanken, gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, teveel om op te sommen, maar in een stemming die werd gehouden door de "Athletes Commission" onder atleten wereldwijd, was er één duidelijke winnaar: atletiekclubs over de hele wereld, die atleten essentiële ondersteuning bieden tijdens de pandemie. Daarom willen we alle trainers, bestuurders, vrijwilligers voor- en achter de schermen een hart onder de riem steken met deze mooie badge. Ze implementeerden hygiëneprotocollen voor ieders veiligheid en we slaagden er waar mogelijk zelfs in om lokale competities op verschillende niveaus op te zetten. Ook de lokale overheid en de Federatie mogen we niet vergeten voor het ter beschikking stellen van trainingsfaciliteiten en de nodige financiële ondersteuning.

Vandaag stond de G-indoor, mét het Bk voor atleten met beperking, in onze agenda maar de coronacrisis gooit andermaal roet in het eten. Net zoals zoveel andere evenementen moesten we ook dit event annuleren. Maar dat betekent niet dat we blijven stilzitten! Marcske en Gitte Haenen gingen aan de slag met alle oefeningen die enkele van onze G-atleten hebben bezorgd. Dus haal je sportschoenen maar boven en maak je klaar om samen te sporten met Marcske en Gitte. Marc Vertongen is de spits van FC De Kampioenen. Omdat de trainingen met de ploeg momenteel niet mogen plaatsvinden, is zijn conditie niet meer zo goed als vroeger. Om zijn conditie te verbeteren, roept voorzitter Balthazar Boma er professionele hulp bij. Met G-atlete en Paralympisch atlete Gitte Haenen als coach gaat Marcske er tegenaan om zijn conditie terug op peil te brengen. Ze gingen samen aan de slag met alle oefeningen die ze van de G-atleten kregen. Onze atleten Sanne, Janne, Daan en Joni werkten intens mee... Genieten maar van het knappe en leuke filmpje via de link...

Meer dan 150 Lyriaantjes waren op de sinterklaastraining aanwezig en liepen, sprongen en wierpen op de vrolijke sint-muziek. Het feest moest helaas doorgaan zonder de Sint en zijn Pieten, die ons een brief schreven dat ze kozen voor de gezondheid van iedereen en niet in het minst van de Heilige Man zelf, die toch al heel veel jaren op zijn teller staan heeft. Echter niet getreurd, want de pieten hadden de avond voordien allerlei lekkers gebracht voor onze lieve en energieke kids. De uitdaging om de Sint een 'hart onder de riem' te steken en zoveel mogelijk verkleed als Piet naar de training te komen werd in dank aanvaard en heel wat leuke snoetjes en kleurlijke 'hulppieten' waren van de partij. Ik ben ervan overtuigd dat de Sint en zijn Pieten mee genoten hebben en dat hij volgend jaar de datum van 3 december 2021 reeds in zijn 'grote boek' heeft genoteerd om er terug fysiek bij te zijn samen met zijn sportpieten, die nu een jaartje langer kunnen oefenen om jullie uit te dagen...
Sinds 2 december mogen er terug 'georganiseerde' trainingen gegeven worden aan atleten vanaf 12 jaar, dus met/onder begeleiding van een trainer/meerderjarige begeleider. De beperking tot een groep van maximaal vier personen blijf evenwel gelden (de trainer/begeleider wordt hierin meegerekend), zo ook de verplichte afstand van 1,5 m.  Er geldt tevens nog steeds een maximum aantal atleten per tijdslot, zo ook wordt er nog steeds gewerkt met zones (met maximum 4 personen per zone), dit om de ruimtelijke spreiding tussen atleten zo goed als mogelijk te garanderen. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk binnen de eigen zone getraind. Onder begeleiding van een trainer kan er dus ook terug (door cad-sch-jun) op kampnummers getraind worden, mits evenwel respecteren van alle andere hygiëne/afstandsregels. Speer en discus is voorlopig nog wel niet mogelijk gezien de nieuwe bezaaiing van het middenterrein. Atleten/trainers die wensen te komen trainen op de atletiekpiste dienen zich (nog steeds) te registreren via dit registratieformulier Atleten (12+) en trainers mogen enkel trainen op de piste in groepen van maximum vier personen, en mits strikte naleving van volgende regels:
  • Het permanent houden van afstand van anderen, ook tijdens het sporten. De veiligheidsafstand van 1,5 m moet altijd gegarandeerd zijn
  • Het dragen van een mondmasker voor en na de sportieve activiteiten
  • Het dragen van een mondmasker bij communicatie op minder dan 1,5 m afstand
  • Te allen tijde vermijden dat meer dan 4 personen samen trainen/wandelen/zitten/staan/hangen/...
  • Er mogen geen samenscholingen zijn voor, tijdens of na de trainingen
Gelieve het volledige reglement ten gronde te lezen, en strikt toe te passen. Vrijwilligers/verantwoordelijken die willen instaan voor het algemeen toezicht, open/sluiten van de piste, controle en voorziening hygiënemaatregelen, ..., kunnen zich eveneens aanmelden via dit registratieformulier Het bestuur van AC Lyra dankt u voor uw medewerking.